Čo je to RPMN

05.06.2015 09:14

RPMN – je číslo udávajúce percentuálnu mieru nákladov. Ide o úrokovú mieru zahŕňajúcu aj úrok z úrokov prepočítanú na jeden kalendárny rok, ktorá zohľadňuje nielen úroky, ktoré za pôžičku zaplatíme, ale aj všetky poplatky, ktoré si spoločnosť poskytujúca pôžičku účtuje. Spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek s rovnakou splatnosťou a v rovnakej výške.
 
cenovo najvýhodnejší je ten úver, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN, pričom vaše rozhodnutie môže byť aj iné na základe arametrov, ktoré sa do výpočtu RPMN nezahŕňajú
 
Pomocou RPMN je možné pomerne jednoducho zistiť, ktorý úver resp. pôžička je pre spotrebiteľa výhodnejšia. Porovnaním potrebiteľských úverov od rôznych bánk je možné veľmi ľahko určiť, ktorý je ten pravý. V zásade platí, že čím nižšie RPMN, tým je úver lacnejší a pre spotrebiteľa výhodnejší. 
 
Poplatky zohrávajúce dôležitú úlohu pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov:
 
jednorazové poplatky - je potrebné zaplatiť na začiatku úverového vzťahu. K jednorazovým poplatkom môžeme zahrnúť napríklad poplatok za poskytnutie úveru,
pravidelné poplatky - sa platia mesačne so splátkou úveru. Ide o poplatky súvisiace s vedenie úverového účtu, poplatky za poistenie a iné.
 
Povinnosť uvádzať RPMN majú všetky inštitúcie ponúkajúce úvery, čiže platí to takisto pre bankové aj nebankové pôžičky.
 
Do výpočtu RPMN sa neuvádzajú tieto poplatky spojené s úverom:
 
poplatky za zmenu zmluvných podmienok na žiadosť klienta,
poplatky za nedočerpanie poskytnutého úveru,
poplatky za navýšenie úveru,
poplatky za expresné spracovanie úveru,
poplatky za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru,
poplatky za nepovinné poistenie k úveru,
poplatky a sankcií v prípade neplatenia úveru.
 
 
Zdroj: https://www.pozicka.sr/ , https://www.apsu.sk/

Späť

Kontakt

Profic s.r.o.
Hlavná 68, Košice
3. poschodie, blok B

0919043903

Profic s.r.o. podriadený finančný agent pre spoločnosť Consumer Finance Holding

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode