Nebankové pôžičky od Profi Credit

08.06.2015 16:40

Popis:

nebankové pôžičky sú určené na riešenie nečakaných životných situácií a na vykrytie nečakaných životných potrieb (nedoplatok na nájomnom, vyúčtovanie plynu, elektriny, nákup spotrebnej elektroniky...). O úver môžu požiadať najmä zamestnanci so stálym príjmom (aj pre pracujúcich za hranicami republiky: MR, ČR, Rakúsko a Nemecko), dôchodcovia (výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský a sirotský dôchodok), alebo ženy na MD.

Výhody pôžičky:
K žiadosti o úver stačí iba potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu. Aj bez uvedenia účelu, klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov. Ďalšou výhodou je rýchlosť poskytnutia finančných prostriedkov, dostupnosť a osobný prístup k žiadateľovi pri vybavovaní žiadosti o úver. Takisto každý klient, ktorý riadne spláca podľa splátkového kalendára, má nárok na automatický revolving (poskytnutie ďalších finančných prostriedkov v priebehu splácania). Individuálne a zvýhodnené posúdenie pre známych (vracajúcich sa) klientov spoločnosti

 

Naše pôžičky je možné použiť na čokoľvek. Nie sú účelovo viazané, záleží teda len na Vás, čo si za peniaze z našej pôžičky zadovážite.

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia je významným poskytovateľom úverových finančných služieb. Je súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Profireal Group, ktorá okrem Slovenskej republiky pôsobí v ďalších troch krajinách strednej a východnej Európy, a to v Českej republike, Poľsku a v Bulharsku. Sme dynamická spoločnosť so stabilným a výkonným tímom.

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia preferuje osobný prístup. Pôžičky a úvery ponúka prostredníctvom siete viazaných finančných agentov, ktorí sú pripravení klienta kedykoľvek navštíviť. Na Slovensku je klientom k dispozícii viac než 450 poradcov, ktorí záujemcom o pôžičku alebo úver pomáhajú vybrať ten najvhodnejší produkt.
 

 

Späť

Kontakt

Profic s.r.o.
Hlavná 68, Košice
3. poschodie, blok B

0919043903

Profic s.r.o. podriadený finančný agent pre spoločnosť Consumer Finance Holding

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode