Pôžičky pre živnostníkov

04.04.2016 13:43

Ste živnostník a nechcú vám nikde dať pôžičku? Vypočítajú  Vám z Vášho zisku malý príjem? 

Nezúfajte u nás v Slovenskej Požičovni Vám ako príjem zohľadníme 70% Vášho hrubého príjmu.

To znamená 70% zo všetkých peňazí ktoré za svojou podnikateľskú  činnosť nadobudnete.

Táto jedinečná ponuka neplatí len pre malé pôžičky. Takto môžete získať aj hypotéku na kúpu nehnuteľnosti!  To nie je všetko. Ďalšia jedinečná ponuka je, že nepotrebujete znalecký posudok, ktorý často krát stojí nemalé peniaze. Znalecký posudok vykonáva náš znalec a BEZPLATNE.

Výhody hypotéky v SLOVENSKEJ POŽIČOVNI

Vieme zabezpečiť až 100% financií na kúpu nehnuteľnosti

Mimoriadne splátky - Kedykoľvek,  v akejkoľvek výške,  bez akýchkoľvek obmedzení (aj viac krát do roka)   a hlavne bez poplatku za mimoriadne splátky.

Potvrdenie k úveru - Kedykoľvek a bez poplatku za vystavenie potvrdenia k úveru.

Garancia úroku - Garantujeme rovnaký úrok počas celej doby splácania.

RMPN - vyjadruje mieru celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom k výške poskytnutého úveru (do nákladov sa zahŕňajú úroky, poplatok za poskytnutie úveru -servisný poplatok), poplatky za úverový účet a prípadne poistenie nehnuteľnosti). Vychádza z fixnej sadzby a predpokladu, že táto sadzba sa nezmení po celú dobu trvania úveru, pritom v skutočnosti po uplynutí doby fixácie (teda po uplynutí 3 alebo 5 rokov) môže dôjsť k jej zmene. Poskytnutie Hypopôžičky nie je viazané na poskytnutie inej voliteľnej služby.

Posudzovanie príjmu  - Bezkonkurenčné posudzovanie príjmu živnostníkov (buď zo základu  dane, alebo až 60%  z hrubého príjmu).  Akceptovanie príjmu z prenájmu a 100% výšky diét .

Doba splácania - Klient môže Hypopôžičku splácať až do veku 75 rokov, resp. jeho 76. narodenín, resp. veku najstaršieho účastníka úverového vzťahu (bezkonkurenčný parameter na trhu v súčasnosti),  maximálna doba splácania je však 30 rokov.

LTV - Hypopôžičku je možné poskytnúť v závislosti od behaviorálneho skóre klienta, pravidiel regionalizácie (TOP, OK, OKO, na výnimku KO) a typu zakladanej nehnuteľnosti (byt, rodinný dom, chata, pozemok a pod.) za štandardnú úrokovú sadzbu.

Služba šetrenie na splátku - Služba predstavuje možnosť zasielať zo strany klienta priamo na úverový účet aj vyššiu sumu ako je predpis pravidelnej mesačnej anuitnej splátky a tým si vytvárať rezervu na ďalšie riadne splátky, alebo aj mimoriadnu splátku, o zúčtovanie  ktorej je však potrebné písomne požiadať.

Refinancovanie hypoték z inej banky - Pri refinancovaní hypoték Hypopôžičkou sa posudzuje aktuálny stav, t.j. do úveru môže ísť napr. aj rozvedený manžel bez exmanželky a ručiť môže aj inou ako pôvodnou nehnuteľnosťou. Pri refinancovaní klient má možnosť zároveň skonsolidovať aj iné úvery (SÚ, KK, KTK). Pri refinancovaní klient ušetrí ak: 1) bude nový úver splácať rovnako dlho, ako pôvodný; 2) ak je dostatočný rozdiel v úrokovej sadzbe pôvodného a nového úveru; 3) ušetrí na poplatkoch za poskytnutie úveru, bez nákladov spojených s predložením znaleckého posudku (odborné posúdenie), bez nutnosti ďalších voliteľných služieb.          V prípade napr. 70.000 € úveru so splatnosťou 30 rokov klient usporí pri sadzbe nižšej už o 1% - 45 € mesačne, čo je za 5 rokov 2.700 €.

Úverový výbor - Úverový výbor je  tzv. "opravný inštitút", ktorý na žiadosť obchodného zástupcu komisionálne posudzuje výsledok schválenia/zamietnutia Hypopôžičky s možnosťou jeho prehodnotenia, resp. udelenia prípadnej výnimky z parametrov úveru.  

 

Späť

Kontakt

Profic s.r.o.
Hlavná 68, Košice
3. poschodie, blok B

0919043903

Profic s.r.o. podriadený finančný agent pre spoločnosť Consumer Finance Holding

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode